MVO Consultancy

Bedrijven, die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn aantoonbaar efficiënter en innovatiever. MVO is goed voor het imago van het bedrijf, levert kostenbesparing op en er is een toenemende vraag naar bedrijven die maatschappelijk verantwoord opereren. Op langere termijn is een heldere MVO-aanpak noodzakelijk. Het is steeds vaker doorslaggevend bij het ontvangen van opdrachten uit de overheid, het bedrijfsleven en van de consument.

MVO PRESTATIELADDER
De MVO Prestatieladder is een benadering om uw MVO-aanpak te formuleren en op te zetten. Daarnaast kan uw organisatie met behulp van de MVO Prestatieladder aan de buitenwereld laten zien hoe de huidige stand van zaken is op MVO-gebied.

Om dit te realiseren, zijn er indicatoren opgesteld die zich richten op alle facetten van bedrijfsvoering. De MVO Prestatieladder kent 5 verschillende treden. Met behulp van de eerste twee treden kunt u plannen maken om door te groeien naar de hogere niveaus, tot en met 5. Het is mogelijk een certificaat te behalen bij het bereiken van een hogere trede. Zo kunt u aan uw stakeholders laten zien dat uw organisatie actief bezig is met MVO
Pluspunten van de MVO Prestatieladder zijn:

• een heldere invulling aan uw MVO beleid;
• energie- en kostenbesparingen;
• concurrentievoordeel ten opzichte van bedrijven zonder MVO Prestatieladder;
• een groen en bewust imago;
• interne bewustwording onder uw personeel;
• een bijdrage tegen klimaatverandering.

DE MVO MONITOR
Onder andere voor de implementatie van de MVO Prestatieladder heeft MVO Masters de MVO Monitor ontwikkeld. Met behulp van zelfgekozen doelstellingen en indicatoren richt u uw eigen MVO Monitor in. Per indicator kunnen acties en resultaten geregistreerd worden binnen de belangrijkste thema’s van De MVO Prestatieladder. Dat zijn bijvoorbeeld: arbeidsomstandigheden, consumentenaangelegenheden, eerlijk zaken doen, maatschappelijke betrokkenheid, mensenrechten en milieu. Hiermee is de MVO Monitor de centrale plaats in de organisatie waar alle gegevens met betrekking tot het MVO-beleid verzameld en verankerd worden.

Wat doet MVO Masters voor u?
Samen met haar partners kan MVO Masters u helpen bij het concreet implementeren van de MVO Prestatieladder. Dit doen wij met behulp van de MVO Monitor en het geven van advies. Het traject is afhankelijk van het niveau dat u op de ladder wilt bereiken. Afhankelijk daarvan wordt voor u een plan op maat gemaakt en kunt u direct aan de slag me de MVO Monitor.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met Hanke Dekker, Hanke@mvomasters.nl of bel 0653265690.

Neem contact op met ons team!