MVO Quickscan

Met de QuickScan van MVO Masters krijgt u concrete handvatten om de duurzame ontwikkeling van uw organisatie in kaart te brengen. Aan de hand van generieke MVO-indicatoren zal tijdens de QuickScan onderzocht worden hoe uw organisatie invulling geeft aan haar MVO-beleid. Deze indicatoren worden doorgenomen met de desbetreffende verantwoordelijken en deskundigen binnen uw organisatie.

Wat levert een QuickScan uw organisatie op?

  • U krijgt een beeld waar uw organisatie staat op het gebied van MVO.
  • U krijgt inzicht in uw stakeholdergroepen, hun invloed en de betrokken indicatoren.
  • Er wordt onderzocht hoe uw organisatie op dit moment invulling geeft aan haar MVO-beleid.
  • Uw MVO-ambities worden in kaart gebracht.
  • U krijgt een rapportage met uitkomsten en aandachtspunten.
  • U krijgt alle benodigde informatie om direct een realistisch MVO-actieplan op te stellen.

Met de resultaten van de QuickScan kunt u zelfstandig of met begeleiding van MVO Masters verder aan de slag.

Neem voor meer informatie over de MVO Quickscan contact op, per mail Johanaly Sprok of via 0621535198

In de gehele maand januari kost een MVO Quickscan slechts 250 euro! Een Quickscan duurt ongeveer een hele dag, waarna MVO Masters een rapport uitwerkt.