Onze doelstelling

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent voor MVO Masters dat een organisatie, naast het streven naar winst (Profit), ook oog heeft voor het effect van haar activiteiten op de mensen binnen en buiten de organisatie (People) en het milieu (Planet). Hoe beter de balans tussen deze drie P’s des te duurzamer de resultaten voor zowel de organisatie als de samenleving.

Met onze producten en diensten helpen wij organisaties hun maatschappelijk verantwoorde doelen te concretiseren, te monitoren en te behalen.

De belangrijkste doelstelling van MVO Masters is het helpen van organisaties om hun maatschappelijk verantwoorde doelen te bereiken en hiermee een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Dit doet MVO Masters door het uitdrukken van MVO doelstellingen in meetbare cijfers. Daarvoor hebben wij de MVO Monitor ontwikkeld. Deze tool maakt de MVO resultaten van een organisatie inzichtelijk en stelt u als klant in staat zelf actief te werken aan het verbeteren van uw resultaten. Deze aanpak is uniek omdat het u de mogelijkheid biedt om te gaan sturen op maatschappelijk verantwoorde doelen.