Stakeholderdialoog

Een belangrijk onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is weten wat uw klanten en leveranciers van u denken en wat ze van u verwachten. Een interessante en interactieve manier om daar achter te komen is het Stakeholderdialoog. Bij de dialoog gaat u in gesprek met de stakeholders, die betrokken zijn bij uw organisatie en op wie de activiteiten van uw organisatie impact hebben. Zo komt u tot nieuwe inzichten en voorzien de stakeholders u van tips en tricks waar wellicht nog niet eerder aan gedacht is.

MVO Masters verzorgt stakeholderdialogen, zowel bij u op kantoor, als op onze inspirerende locatie in het Noord-Hollandse Watergang. Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de kernthema’s van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, namelijk People, Planet en Profit. Vervolgens kijken we hoe deze thema’s specifiek binnen uw organisatie en in de relatie met uw stakeholders van toepassing zijn.

Voordelen van de stakeholderdialoog:
Het betrekken van stakeholders geeft mogelijkheden om bedrijfsprocessen beter in lijn te brengen met maatschappelijke behoeftes en verwachtingen. Het zorgt voor duurzame, lange-termijnrelaties tussen organisatie, aandeelhouder, leverancier en afnemer. Daarnaast heeft het in contact staan met uw stakeholders heeft de volgende voordelen:

•             Een actieve dialoog met stakeholders stelt organisaties in staat te anticiperen op (MVO-gerelateerde) problemen;

•             door deel uit te maken van het gesprek bent u onderdeel van de oplossing in plaats van het probleem;

•             u brengt uw stakeholders in kaart, dat is vaak belangrijk voor sociaal verantwoorde investeerders;

•             lof van stakeholders over uw commitment tot duurzame processen in uw organisatie helpt bij het vinden van nieuwe klanten en medewerkers;

•             stakeholder engagement zorgt voor duurzame ontwikkeling door goed doordachte stappen.

In overleg met de opdrachtgever wordt geïnventariseerd welke organisatie-specifieke thema’s aan bod moeten komen, vervolgens geeft het team van MVO Masters richting aan de discussie, zodat alle relevante informatie bovenkomt. Het gehele proces wordt, indien gewenst, visueel aantrekkelijk in beeld gebracht door onze cartoonist. Zo houdt u aan het einde van de sessie iets tastbaars over. Hieronder ziet u een voorbeeldsessie.

Neem voor meer informatie en voorbeelden van stakeholderdialogen, die wij in opdracht van onze klanten gevoerd hebben, contact op met Johanaly@mvomasters.nl of 0621535198.

Een impressie van een Stakeholderdialoog gehouden op ons kantoor in Watergang vindt u hieronder. Een live-tekenaar visualiseerde hetgeen dat gezegd werd, waardoor de opdrachtgever visuele informatie overhoudt om aan de rest van de organisatie te tonen!

Stakeholder 1

Stakeholder 2